మొన్న పవన్ కళ్యాణ్ మీద దాడి చేసిన ఈ వ్యక్తి ఎవరి మనిషో తెలిస్తే అభిమానుల రక్తం మరిగిపోతాది

0
2396

మొన్న పవన్ కళ్యాణ్ మీద దాడి చేసిన ఈ వ్యక్తి ఎవరి మనిషో తెలిస్తే అభిమానుల రక్తం మరిగిపోతాది

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here