ఈరోజు జరిగిన ప్రెస్ మీట్లో ఒక్క రిపోర్టర్ అడిగిన ప్రశ్నకి దిమ్మతిరిగే సమాధానం చెప్పిన పవన్ కళ్యాణ్

0
865

ఈరోజు జరిగిన ప్రెస్ మీట్లో ఒక్క రిపోర్టర్ అడిగిన ప్రశ్నకి దిమ్మతిరిగే సమాధానం చెప్పిన పవన్ కళ్యాణ్

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here