టెక్కలి గడ్డ మీద వేలాది మంది అభిమానుల సాక్షిగా చంద్రబాబు నాయుడు ని ఉతికి ఆరేసిన పవన్ కళ్యాణ్

0
1387

టెక్కలి గడ్డ మీద వేలాది మంది అభిమానుల సాక్షిగా చంద్రబాబు నాయుడు ని ఉతికి ఆరేసిన పవన్ కళ్యాణ్

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here