ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి పక్క ఉన్న కూడా కాదు అని ఆలయ అర్చకులు పవన్ కళ్యాణ్ కి చేసిన మర్యాదలు చూడండి

0
12227

ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి పక్క ఉన్న కూడా కాదు అని ఆలయ అర్చకులు పవన్ కళ్యాణ్ కి చేసిన మర్యాదలు చూడండి

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here