ఈరోజు పవన్ కళ్యాణ్ దెబ్బకి దిగి వచ్చిన కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అసలు ఏం జరిగిందో తెలిస్తే ఆశ్చర్యపోతారు

0
2983

ఈరోజు పవన్ కళ్యాణ్ దెబ్బకి దిగి వచ్చిన కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అసలు ఏం జరిగిందో తెలిస్తే ఆశ్చర్యపోతారు

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here