అన్నయ్య చెప్పిండు తమ్ముడు చేసిండు అబ్బా అబ్బా రెండు కళ్ళు సరిపోవు

0
2581

అన్నయ్య చెప్పిండు తమ్ముడు చేసిండు అబ్బా అబ్బా రెండు కళ్ళు సరిపోవు

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here