పార్టీ లో చేరిన తొలిరోజే ప్రభంజనం సృష్టించిన జనసేన పార్టీ MLA అభ్యర్థి

0
6381

పార్టీ లో చేరిన తొలిరోజే ప్రభంజనం సృష్టించిన జనసేన పార్టీ MLA అభ్యర్థి

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here